Følgende salgsbetingelser gjelder for salg av varer og produkter fra www.makestyle.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling og ordrebekreftelse det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Sett deg inn i disse hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og sms.

 

Generelt

-          Normal leveringstid er 1-3 hverdager

-          Du trenger ikke å være innlogget for å handle (hurtigkasse)

-          Vi tilbyr 5 ulike valg for betaling: Visa, Mastercard, Klarna faktura, Klarna konto og postoppkrav

-          Er du under 18 år må du handle på postoppkrav eller betale ved levering

-          Vi leverer kun til Norge, Svalbard, norsk kontinentalsokkel og andre fjerntliggende norske områder

-          Fri frakt fra 500,- og gratis retur på alle ordre

 

Definisjon av parter

Selger blir i det følgende benevnt ”vi” og er:

Makestyle AS

Pb 6536 Rodeløkka

0501 Oslo

E-post: post@makestyle.no

Telefon: 666 95 333

 

Kjøper blir i det følgende benevnt ”du” og er:

Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen

 

Gjennomføring av kjøp

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk eller vår markedsføring. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss som du kan akseptere eller takke nei til. Du har rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- eller trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges uten tillegg av merverdiavgift.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Makestyles side, i annonser og/eller i nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan Makestyle ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

 

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom postoppkrav, bank- eller kredittkort eller ved kjøpsfinansiering. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr. 260,- for frakt tur/retur av gjeldene ordre for å dekke våre utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

Velger du faktura får du fakturaen sammen med dine bestilte varer, og denne skal betales innen 14 dager fra fakturadatoen. Skulle din betaling bli forsinket sendes en skriftlig påminnelse med påminnelsesavgift til deg. 

Kunden samtykker i at det innhentes opplysninger fra offentlige kilder og kredittopplysningsbyråer som et ledd i kredittvurderingen. Kunden aksepterer ved å oppgi sin e-postadresse at gjenpartsbrev sendes elektronisk til den oppgitte e-postadresse. Alternativt sendes gjenpartsbrevet manuelt til kundens folkeregistrerte adresse.

 

Velger du delbetaling får du omgående svar på om din forespørsel er godkjent, og vi kan deretter håndtere ditt kjøp. Skulle forespørselen ikke godkjennes kan du gå tilbake og velge en alternativ betalingsmåte. Du kan ha ett eller flere pågående delbetalingskjøp samtidig, Klarna AB sammenstiller disse på en kontofaktura hver måned. Du kan når som helst under delbetalingstiden nedbetale hele det gjenstående beløpet. Avgift på kr. 45,- tilkommer.

 

Vilkår for faktura

Vilkår for delbetaling

 

Levering

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Etter at du har mottatt produktene bør du undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Vi forbeholder oss retten til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

 

Reklamasjon ihht Forbrukerkjøpsloven

Dersom det foreligger feil eller mangler med varen(e) må du innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget dette, gi oss melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt du oppdaget mangelen, og reklamasjon må senest skje to år etter at varen(e) er overtatt. Dersom varen(e) eller deler av de(n) ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.

Hvis du ikke reklamerer i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at du overtok varen(e) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved bruk av e-post.

 

Dersom det foreligger feil eller mangler med varen(e) og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du gjøre gjeldende følgende mangels beføyelser:

-          Holde kjøpesummen tilbake

-          Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering

-          Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsatt at varen(e) er i samme stand og mengde)

-          Kreve erstatning

 

Dersom vår retting eller omlevering vil medføre at du i mer enn én uke blir avskåret fra å bruke varen(e) har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for vår regning. Som hovedregel har du ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

Dersom det ikke foreligger feil eller mangler kan vi bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om dette foreligger, samt betaling for reparasjon av varen(e), dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feil eller mangler ut over det som måtte være avtalt med oss, betaler ikke Makestyle disse utgiftene.

 

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp og gjelder for varer og for enkelte tjenester. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist), men dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid og eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har også risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt som inkluderer porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr etc, men dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten fremgår av angrerettskjemaet.

 

Personopplysninger

Når du handler hos oss oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse, og dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, noe som fører til at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Kortnummer oppbevares ikke av Makestyle utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

 

Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du inngår en finansieringsavtale lagres denne informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummer er påkrevd for rapportering til ligningsmyndighetene, men etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk.

 

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker på for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

Vi bruker og krever en cookie for å kunne registrere seg og gjennomføre en bestilling, men det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies. Vi forsøker dessuten å lagre en permanent cookie som brukes for å gjenkjenne deg når du kommer tilbake.

 

Vi tilbyr en rekke e-postlister for å motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg på slike lister i forbindelse med registrering eller på "Min side". Det er også enkelt å melde seg av ut fra e-postlistene fra "Min side".

Makestyle selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Makestyle ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

 

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Makestyle har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Makestyle er ansvarlig for betaling av de ytelser vi eller våre samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra vår side.

 

Ekstraordinære forhold

Makestyle er kun ansvarlig for tap for varer dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Makestyle godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi med rimelighet ikke kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Makestyle er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vår side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Endring av vilkåre

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er Makestyle forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller lignende, blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den. Dette gjelder så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang. Også når det kommer til rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Makestyle fritatt fra alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditering av den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår omtalte rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som verneting.

 

Forbehold

Vi reserverer oss fra skrivefeil og eventuelle prisforandringer.

Bilder brukt på våre nettsider er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende

 

Copyright

Alt innhold på våre nettsider er Makestyles eiendom, eller underleverandør av nevntes eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Makestyle AS.test